CARE Schylge

Samen onderzoeken

In 2024 onderzoeken we de volgende locaties in het westelijke deel van Terschelling: de locaties van het kasteel van Aremberg en de pastorie van Striep. Ook doen wij onderzoek naar de terpen van Stortum, Horp en de grote terp van Striep. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de eerste bewoning van Terschelling en proberen wij archeologische resten te ontdekken daterende uit de IJzertijd en Vroege Middeleeuwen. 

collectie Nationaal Archief

Verschillende onderzoekslocaties op Terschelling

Vooronderzoek

Veldonderzoek

Uitwerking & Rapportage

Synthese