Het CARE-team

Het Nederlandse deel van Community Archaeology in Rural Environments wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam

Heleen van Londen

Projectleider

Het CARE-project wordt gecoördineerd door Heleen, die dit al eerder deed in Brabant. Ze is sinds 2023 portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Landschap bij de Waddenacademie. Heleen vormt voor het project de spin in het web.

James Symonds

Supervisor

James heeft de supervisie over het veldwerk vanuit de Universiteit van Amsterdam. Hij is een kenner van eiland archeologie. Hij heeft in dat kader onderzoek gedaan op de Hebriden in Schotland.

Jitte Waagen

Remote sensing

Jitte is vanuit de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor het remote sensing deel van het project, waaronder het drone onderzoek

Jan-Willem Oudhof

Senior archeoloog

Jan-Willem helpt met de begeleiding van de verschillende groepen in het veld. Naast archeologisch adviseur van de gemeente Leeuwarden, houdt hij zich veel bezig met maritiem erfgoed, van onderwaterarcheologie tot onderzoek naar historische dijken.

Josje van Leeuwen

Senior archeoloog

Josje helpt met de begeleiding van de verschillende groepen in het veld. Vooral de combinatie van onderzoek en het werken met eilanders geeft haar plezier. Josje adviseert de Friese Waddeneilanden m.b.t. archeologie en is daarnaast zoöarcheoloog.

Maaike Honshorst

Archeoloog

Maaike zal gedurende het gehele project aanwezig zijn om de verschillende groepen te begeleiden. In 2022 studeerde Maaike af op de archeologie van Terschelling. Dit bracht haar tweede lezer Heleen op het idee om een CARE-project op het eiland te starten!

Heleen van Londen

Projectleider

Het CARE-project wordt gecoördineerd door Heleen, die dit al eerder deed in Brabant. Ze is sinds 2023 portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Landschap bij de Waddenacademie. Heleen vormt voor het project de spin in het web.

James Symonds

Supervisor

James heeft de supervisie over het veldwerk vanuit de Universiteit van Amsterdam. Hij is een kenner van eiland archeologie. Hij heeft in dat kader onderzoek gedaan op de Hebriden in Schotland.

Jitte Waagen

Remote sensing

Jitte is vanuit de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor het remote sensing deel van het project, waaronder het drone onderzoek

Jan-Willem Oudhof

Senior archeoloog

Jan-Willem helpt met de begeleiding van de verschillende groepen in het veld. Naast archeologisch adviseur van de gemeente Leeuwarden, houdt hij zich veel bezig met maritiem erfgoed, van onderwaterarcheologie tot onderzoek naar historische dijken.

Josje van Leeuwen

Senior archeoloog

Josje helpt met de begeleiding van de verschillende groepen in het veld. Vooral de combinatie van onderzoek en het werken met eilanders geeft haar plezier. Josje adviseert de Friese Waddeneilanden m.b.t. archeologie en is daarnaast zoöarcheoloog.

Maaike Honshorst

Archeoloog

Maaike zal gedurende het gehele project aanwezig zijn om de verschillende groepen te begeleiden. In 2022 studeerde Maaike af op de archeologie van Terschelling. Dit bracht haar tweede lezer Heleen op het idee om een CARE-project op het eiland te starten!