Het CARE-team

Het Nederlandse deel van Community Archaeology in Rural Environments op Terschelling wordt georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam,  (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Buro de Brug in samenwerking met eilanders en studenten

Heleen van Londen

Universitairdocent Archeologie UvA/ projectleider

Het CARE-project wordt gecoördineerd door Heleen, die dit al eerder deed in Brabant. Ze is sinds 2023 portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Landschap bij de Waddenacademie. Heleen vormt voor het project de spin in het web.

James Symonds

Professor in Historische Archeologie UvA/ projectcoordinator

James heeft de supervisie over het veldwerk vanuit de Universiteit van Amsterdam. Hij is een kenner van eiland archeologie. Hij heeft in dat kader onderzoek gedaan op de Hebriden in Schotland.

Sjoerd Kluiving

Universitair hoofddocent Geoarcheologie en Antropocene Studies VU/ veldwerkcoordinator

Als geoloof en fysisch geograaf is Sjoerd betrokken bij de toepassing van aardwetenschappen op archeologie in interdisciplinair onderzoek en onderwijs, met de nadruk op het Antropoceen (het tijdperk van de mens). 

Josje van Leeuwen

Senior archeoloog/ Projectcoordinator

Josje is verantwoordelijk voorde planning en begeleidt de verschillende groepen in het veld. Vooral de combinatie van onderzoek en het werken met studenten en eilanders geeft haar plezier. Josje adviseert de Friese Waddeneilanden m.b.t. archeologie en is daarnaast zoöarcheoloog.

Maaike Honshorst

Archeoloog/ Community Liaison Officer

In 2022 studeerde Maaike af op de archeologie van Terschelling. Dit bracht haar tweede lezer Heleen op het idee om een CARE-project op het eiland te starten! Maaike is de ‘community liaison officer’ van het project oftewel de schakel tussen het project en de gemeenschap van Terschelling. Bovendien adviseert ze de Friese Waddeneilanden m.b.t. archeologie

Anja Fischer

Senior KNA Specialist Archeobotanie/ docent archeobotanie

Anja is vanuit Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor de eco-archeologische aspecten van het onderzoek. Anja onderwijst in het nemen van archeobotanische monsters tot het waarderen en analyseren van pollenkorrels, zaden of houtvondsten om zowel de vegetatie maar ook het gebruik van planten in de voeding in het verleden te reconstrueren.

Willem Bloem

Expert eilandhistorie

Willem woont al decennialang op het eiland. Hij weet erg veel van Terschelling en haar geschiedenis. Regelmatig duikt hij de archieven in en heeft ook thuis een omvangrijk digitaal archief. Als eilander is hij onmisbaar voor het project, want door zijn goede relaties met andere eilanders, kan er onderzoek gedaan worden op de meest interessante locaties van Terschelling. Hij staat altijd voor ons klaar.

Nico Brinck

Expert kanonnen en eilandhistorie

Eilander Nico bekend als ‘Nico Cannon’ weet veel over Terschelling en haar geschiedenis en vooral over de maritieme oorlogsgeschiedenis die zich in de wateren rondom Terschelling heeft afgespeeld. Hij is auteur van het boek ‘Kannonen van Nederland’, een werk over de geschiedenis en nomenclatuur van het Nederlands geschut. Voor vragen over maritieme archeologie en scheepswrakken kunnen we altijd bij Nico terecht.

Lieuwe Kaspers

Expert eilandhistorie

Eilander Lieuwe is onze buurman op Terschelling en heeft zijn tuin ter beschikking gesteld voor ons eerste booronderzoek. Tijdens dit onderzoek kwamen direct een IJzertijd-laag tegen! Hij weet veel over de historie van het eiland en vooral over Terschelling tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo begeleid hij studenten van de universiteit bij hun scriptieonderzoek over de oorlogsjaren. Hij is altijd bereid te helpen tijdens het project.

Frans Schot

Expert eilandhistorie

Frans woont al sinds 1976 op Terschelling en heeft meer dan 35 jaar gewerkt voor museum ’t Behouden Huys, de laatste jaren voor zijn pensioen als conservator. Hij heeft enorm veel belangstelling voor de Terschellinger cultuurhistorie, tradities, kunstuitingen en volkskunst. Hij schrijft voor het verenigingsblad van Schylge myn Lântse en heeft de bekende wrakkenkaart van Terschelling vervaardigd. Frans zijn kennis is enorm relevant voor het project.