Community

Archaeology

Rural

Environments

Schylge

CARE Schylge

In het project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) Schylge, gaan we samen met bewoners op zoek naar de geschiedenis van Terschelling. Door de laagdrempelige aanpak kan iedereen meedoen, jong en oud. Ga jij mee op onderzoek?

Hoe werkt het?

Eilanders, archeologiestudenten, wetenschappers en archeologen slaan de handen ineen om meer over de geschiedenis van Terschelling te ontdekken. We doen grondboringen, verkennen het gebied, gebruiken een metaaldetector en graven kleine proefputjes op verschillende locaties. Door de vondsten en informatie die we verzamelen, ontdekken we steeds meer over de levens van de eilanders in het verleden.

NURP3791

Ga mee op ontdekkingsreis

Terschelling heeft een rijke geschiedenis die in ieder geval teruggaat tot de Vroege Middeleeuwen.

In 2023 onderzoeken we 5 locaties in het westelijk deel van Terschelling; kasteel van Aremberg, de locatie van de eerste Brandaris en de verdwenen dorpen Wolmerum, Hierum, Allum en Stortum.

Neem deel aan een archeologisch onderzoek in je eigen dorp of zelfs je eigen achtertuin!

Burgerwetenschap

CARE is een gemeenschapsarcheologie project. Hierin werken inwoners en archeologen nauw samen in het onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp.

Doel hiervan is mensen te deel te maken van het onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen woonplaats samen met hun buurtgenoten en daarmee de gemeenschapszin te versterken.

Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden informatie te verzamelen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor onderzoek, maar onmisbaar voor de studie naar de ontwikkeling van Terschelling.

Recap CARE Schylge 2023

Video door Coldin Productions

10 principes van de burgerwetenschap

Het CARE project volgt de tien principes van de burgerwetenschap zoals deze zijn opgesteld door de European Citizen Science Association (ECSA):

1. Actief betrekken

Burgerwetenschappelijke projecten betrekken burgers actief bij wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe kennis of inzichten oplevert.

2. Echt onderzoek

Burgerwetenschappelijke projecten leiden tot een écht wetenschappelijk resultaat.

3. Wederzijdse voordelen

Zowel professionele wetenschappers als de burgerwetenschappers hebben baat bij hun deelname.

4. Deelname in verschillende fasen van het onderzoek

Burgerwetenschappers kunnen deelnemen aan verschillende fases van het wetenschappelijk onderzoek.

5. Terugkoppeling

Burgerwetenschappers krijgen feedback vanuit en over het project.

6. Volwaardige aanpak

Burgerwetenschap wordt beschouwd als een onderzoeksaanpak zoals elke andere, met eigen mogelijkheden en beperkingen.

7. Open-access data

Data van citizen-science projecten worden (zoveel mogelijk) openbaar ter beschikking gesteld en de resultaten in open-access vorm gepubliceerd.

8. Erkenning

Burgerwetenschappers krijgen erkenning in de projectresultaten en publicaties.

9. Evaluatie van het onderzoek

Burgerwetenschapsprogramma’s worden geëvalueerd op hun wetenschappelijke output, datakwaliteit, ervaring van de deelnemers en hun impact op maatschappij of beleid.

10. Volgens de regels

De projecten worden uitgevoerd in lijn met de geldende wetgeving en ethische regels.