CARE Schylge

Samen onderzoeken

In 2023 onderzoeken we 4 locaties in het westelijk deel van Terschelling; het kasteel van Aremberg, de locatie van de pastorie van Striep, de locatie van de eerste Brandaris en de verdwenen dorpen Wolmerum.

collectie Nationaal Archief

Verschillende onderzoekslocaties op Terschelling

Vooronderzoek

Veldonderzoek

Uitwerking & Rapportage

Synthese