Aankomende CARE activiteiten

Dit is het programma van de veldwerkcampagne van CARE Schylge 2024

Digitale archeologielezingen

Landschapsonderzoek – Terpenonderzoek

Grondradar met de AWN – Archeobotanisch onderzoek – Terpenonderzoek

Terpenonderzoek – Vondstverwerking – Uitwerken resultaten – Digitaliseren

Veldverkenning

Graven van putjes

Booronderzoek

Metaaldetectie