Geofysisch onderzoek Terschelling 2023

In 2023 heeft Saricon verschillende locaties onderzocht met een grondradar in opdracht van CARE Schylge. Zo is een deel van het haventerrein in West-Terschelling onderzocht. De locatie van dit onderzoek is gekozen door eilanders die aan het einde van de vorige eeuw grote bakstenen in een verband hebben zien liggen op deze plek. Dit onderzoek heeft verschillende beelden opgeleverd die tot een diepte van 4 m (en mogelijk dieper) grote clusters materiaal of puin laten zien. Of dit materiaal toebehoort aan een structuur, zoals de eerste Brandaris, is lastig te zeggen. Vermoedelijk is door de afkalving van de kust bij West-Terschelling veel puin gestort om dit proces tegen te gaan. Of de beelden inderdaad een fundering laten zien of clusters puin is alleen te achterhalen door de locatie verder archeologisch te onderzoeken.

Ook zijn enkele locaties onderzocht in de Stryperpolder, waarvan gedacht werd dat daar mogelijk het kasteel van Aremberg zou kunnen hebben gestaan. Helaas heeft dit onderzoek weinig opgeleverd. Door stormachtig weer kon een derde potentiële kasteellocatie niet worden onderzocht.

Tot slot, is geprobeerd de pastorie van Striep te lokaliseren door het terrein ten zuiden van het Stryper kerkhof te onderzoeken door middel van grondradar. Hierbij is het gebied met de verkleuringen onderzocht met een ruim gebied eromheen. Helaas zijn op de beelden van de grondradar geen duidelijke structuren te herkennen. Alhoewel teleurstellend is dit niet direct het bewijs dat hier helemaal geen archeologie te verwachten valt: de archeologische sporen kunnen van een aard zijn die niet goed te detecteren zijn met een grondradar, zoals een zandige ondergrond, waarin archeologische sporen aanwezig zijn die ook weer gevuld zijn met zand. De grondradar, die enkel duidelijke verschillen in grondsamenstelling kan detecteren, zal dit type sporen niet kunnen zien.