Archeologisch bureauonderzoek Terschelling 2023

In 2023 heeft Buro de Brug in opdracht van CARE Schylge een archeologisch bureauonderzoek opgesteld conform de KNA 4.1 voor het westelijke deel van Terschelling. Hierin is de gespecificeerde archeologische verwachting per periode vastgesteld per onderzoekslocatie. Dit is gedaan door landschappelijke kenmerken, historische gegevens en kaartmateriaal en archeologische resultaten uit al uitgevoerde onderzoeken te analyseren.