CARE Schylge

Samen onderzoeken

In 2023 onderzoeken we 5 locaties in het westelijk deel van Terschelling; het kasteel van Aremberg, de locatie van de eerste Brandaris en de verdwenen dorpen Wolmerum, Hierum, Allum en Stortum.

collectie Nationaal Archief

5 locaties op Terschelling

Vooronderzoek

Veldonderzoek

Uitwerking & Rapportage

Synthese